it

Brandová doména

Čo to vlastne je ta brandová doména? Doména ktorá ma značku – je známa. Pre mňa ja napr. brandová domén […]