aktuálne

robím
– doplnam imdb.sk
– update webu taekwondo.sk / príprava taekwon.do
– taekwondo web app v php
– prerábam vtip.sk
– dokočujem migráciu starých hostingov na nové mašiny